Kontakt Besöksadress
07073 70730 Kammakargatan 35A
111 60 Stockholm

Behöver du hjälp?

Om du mår dåligt och känner att problemen har blivit för svåra eller långvariga kan psykologisk behandling med KBT vara rätt hjälp för dig. Kognitiva beteendeterapeutiska (KBT) metoder har en bevisad effekt för många av de vanligaste psykologiska problem som kan drabba oss människor. Notera att KBT skiljer sig från Kognitiv terapi som inte har samma evidensunderlag ännu.

Jag jobbade länge inom öppenvårdspsykiatri och vet dock hur svårt det kan vara att få KBT-behandling och snar hjälp från det hållet. Traditionellt har man där betonat betydelsen av depressionsdiagnoser och underskattat betydelsen av stress, oro och ångest som ofta har en avgörande betydelse för vår upplevda livskvalité och hälsa. Därför kan det vara mycket svårt att få hjälp om man inte bedöms vara ”tillräckligt deprimerad”. Får man hjälp brukar man allt för ofta få börja med att testa passiviserande psykofarmaceutisk behandling och invänta eventuell effekt. Men vad händer med dina problem, dina relationer och din självbild under tiden? Har du lust eller råd att vänta? Leta vidare på följande sidor för information om den hjälp jag kan erbjuda dig. Maila eller ring mig om du har lust att ställa frågor eller boka tid.

Jag välkomnar individer, par och företag från hela Sverige. Jag tar emot individer så väl privat som genom ditt försäkringsbolag eller din företagshälsovård.

Varmt välkommen att kontakta mig för att boka tid!

Om du vill kan du ändå kontakta din lokala psykiatriska mottagning inom Landstinget. Se till exempel Vårdguiden för uppgifter. Din husläkare kan remittera dig men du kan också göra en egen anmälan.

Vid akuta tillstånd

Om du behöver akut hjälp kontakta Länsakuten i Stockholm, telefon 08-123 492 00. Hit kan du söka dygnet runt. Du kan också kontakta det mobila teamet i ditt område - numret till ditt mobila team hittar du via Vårdguiden eller ring 1177 och välj knappval 1 för aktuella telefonnummer.