Kontakt Besöksadress
07073 70730 Kammakargatan 35A
111 60 Stockholm

Länkar

På följande länkar finns mycket information att få, till exempel information om de vanligaste problemen, vad KBT är samt hur man hittar terapeuter.

Beteendeterapeutiska föreningen

Psykologförbundet

Psykologföretagarna

Viktig information om vanliga problem och varför KBT oftast är bästa behandlingen.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Viktig information om evidensbaserad vård.
SBU

Vad är legitimation?
Socialstyrelsen

Vad är kognitiv beteendeterapi? Varför är den så dyr?
Vilka andra former av terapi finns det?

Psykologiguiden