Kontakt Besöksadress
07073 70730 Kammakargatan 35A
111 60 Stockholm

Stress

Sömnproblem

Utmattning

Depression

Ångest

Paniksyndrom

Socialfobi

Fobier

Tvångstankar och -handlingar (OCD)

Generaliserad ångest (GAD)

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Sorg

Livskriser

Relationsproblem

Parsamtal

Smärta - långvarig (kronisk)

Jag är särskilt erfaren när det gäller behandling av Paniksyndrom, Tvångstankar och –handlingar, Perfektionism och utmattning, Relationsproblem, Låg självkänsla och Socialfobi samt att hjälpa människor hantera kronisk smärta (så kallad Beteendemedicin).

Var god se Länkar, till exempel
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
för information om dessa problem och varför KBT oftast är bästa behandlingen.