Kontakt Besöksadress
07073 70730 Kammakargatan 35A
111 60 Stockholm

Feedback

Givetvis är det svårt att bilda sig en uppfattning om en samtalsbehandlare genom en hemsida. Därför visar jag här utdrag från några av de brev som tidigare klienter har skickat till mig. Om du känner igen dina ord vill jag rikta ett varmt tack till dig för gott samarbete!

"Jag vill tacka dig för det stöd du gav mig i våra samtal. Det gav mig kraft och mod att arbeta vidare för en framtid." - Marianne

"Tack för hjälpen! Utan dig hade sommaren varit en pina. Nu har jag fått tusen nya vänner." - Stina

"Tack för all kunskap och förståelse jag fått från dig under dessa månader...Du är mycket lämpad för detta yrke." - Monica

"Jag tycker sammanfattningsvis att terapin har gett mig ett "inre språk" som jag kan använda för att tänka mig igenom konfliktfyllda situationer." - Karl

"Jag är dig evigt tacksam för att du hjälpt mig tillbaka till ett riktigt liv. Efter tjugo långa svåra år ser jag nu ljust på framtiden och vågar leva vidare. Fantastiskt!" - Birgitta